BADANIA PSYCHOLOGICZNE KIEROWCÓW W KRAKOWIE

Pracownia Psychologiczna "TEST" jest prowadzona od początku przez założycielkę firmy - mgr Ewę Bełtowską-Setlak, psychologa uprawnionego do badań w zakresie psychologii transportu.

Pracownia powstała we wrześniu 1990 roku, jako pierwsza prywatna pracownia w Krakowie, po reorganizacji Pracowni Psychologicznej działającej przy PKS w Krakowie. Przez 18 lat mieściła się przy ulicy Cystersów 15. W październiku 2008 została przeniesiona na ulicę Płaszowską 27, gdzie mieści się obecnie.

Pracownia "TEST" posiada wszelkie wymagane uprawnienia do przeprowadzania badań w zakresie psychologii pracy w szczególności w zakresie psychologii transportu.

Pracownia jest wpisana pod numerem 04/2004 do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne, prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

www.000webhost.com